تماس با ما
ایمیل: hami@behzisti.ir
دبیرخانه جمعیت داوطلبان سازمان 66762048
فکس:021-66762102
کلیه حقوق این سایت مربوط به سازمان بهزیستی می باشد
به پایگاه اطلاع رسانی مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی خوش آمدید
  
۱۳۹۷/۰۸/۱۴

بررسی عملکرد استانها (کرمان)

بررسی عملکرد ، نقاط ضعف و قدرت ، فرصتها و تهدیدها و چالش های بهزیستی استان کرمان

به منظور بررسی عملکرد ، نقاط ضعف و قدرت ، فرصتها و تهدیدها و چالش های بهزیستی استانها در حوزۀ فعالیتهای مرکز مشارکتهای مردمی و توانمندسازی سازمان بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد سالهای 95-96 شورای مدیران مرکز هر 15 روز میزبان یکی از استانهای کشور می باشد در این خصوص در مورخ 7/8/97 مدیرکل و معاون محترم مشارکتهای مردمی بهزیستی استان کرمان با حضور در جلسه شورای مدیران مسائل ، مشکلات و چالش های عملکردی حوزه مطرح و پس از بحث و بررسی های کارشناسی ، تصمیماتی برای بهبود رشد عملکرد حوزۀ مربوطه در استان اتخاذ شده است.

منبع : سامانه مشارکت های مردمی
تعداد بازدیدها : ۲۱۷

   
دبیرخانه شورای مشارکت های مردمی 66762107
دفتر توسعه ونظارت بر مراکز غیردولتی 66762114