تماس با ما
ایمیل: hami@behzisti.ir
دبیرخانه جمعیت داوطلبان سازمان 66762048
فکس:021-66762102
کلیه حقوق این سایت مربوط به سازمان بهزیستی می باشد
به پایگاه اطلاع رسانی مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی خوش آمدید

داوطلب کیست؟

داوطلبان یکی از اهرم های موثر و یکی از بزرگ ‌ترین سرمایه سازمان بهزیستی و ستون اصلی آن هستند. یکی از روش‌های کمک به سازمان  فعالیت داوطلبانه است. در واقع فعالیت داوطلبانه در سازمان یکی از چند فعالیت موجود در سازمان است که  از نظرمهم بودن آن در صدر برنامه دیگر قرار دارد ودارای ارزش واهمیت زیادی از حیث اقتصادی  وسود رسانی به جامعه هدف سازمان را دارد . داوطلب سازمان یهزیستی ، فرد نیکوکاریست که بدون دریافت هیچ وجهی، مسئولیت انجام کاری مرتبط با خدمات  وفعالیت سازمان را برعهده می‌گیرد.
در واقع تنها تفاوت داوطلب با یک کارمند موظف، در همین عدم دریافت دستمزد است و در دیگر جنبه ها هیچ‌گونه تفاوتی با یکدیگر ندارند.اهمیت آن به قدری است که می توان گفت که بسیاری از گروههای متخصص  هم اکنون در نقاط مختلف کشور با سازمان همکاری  می نمایند مثل پزشکان وغیره

 

شرایط عضویت در گروه داوطلبان سازمان:

1- حضور متعهدانه،مستمروپویادر برنامه وفعالیت های سازمان بهزیستی داشته باشم.

2- مهرورزی وخدمت به همنوعان به خصوص اقشار نیازمند وآسیب پذیر جامعه هدف سازمان بهزیستی داشته باشم .

3-ترویج وتقویت آموزه های اجتماعی ،نیکوکاری ومسئولیت اجتماعی در جامعه

4-تلاش در جهت ارتقاءتوانمندی مددجویان وافراد آسیب پذیر

5-حضور آگاهانه در فعالیت هاوبرنامه های عام المنفعه وبشر دوستانه مرتبط با سازمان بهزیستی به صورت داوطلبانه

6-استفاده از ظرفیت های فردی وشغلی وتوانایی های اجتماعی خود در جهت خدمت به جامعه هدف سازمان بهزیستی

7-هیچگونه ادعا و خواسته ای در زمینه های دریافت حقوق و دستمزد تحت هر عنوان و استخدام در بهزیستی تحت هر عنوان و سایر عناوینی که برای سازمان بهزیستی و در ذمه آن ایجاد حق و تعهد بنماید ، نداشته و نخواهم داشت. و در هر زمان هرگونه ادعایی تحت هر عنوان داشته باشم ، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

   

   
   
   
دبیرخانه شورای مشارکت های مردمی 66762107
دفتر توسعه ونظارت بر مراکز غیردولتی 66762114