تماس با ما
ایمیل: hami@behzisti.ir
دبیرخانه جمعیت داوطلبان سازمان 66762048
فکس:021-66762102
کلیه حقوق این سایت مربوط به سازمان بهزیستی می باشد
به پایگاه اطلاع رسانی مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی خوش آمدید

اولویت های حوزه دبیرخانه مشارکتهای مردمی :

  • ساخت شیرخوارگاه در تهران
  • ساخت شیرخوارگاه در استان لرستان
  • ساخت شیرخوارگاه در استان کهگیلویه و بویر احمد
  • راه اندازی 1000 روستا مهد در سراسر کشور

   
دبیرخانه شورای مشارکت های مردمی 66762107
دفتر توسعه ونظارت بر مراکز غیردولتی 66762114