تهیه وسایل سرمایشی برای مددجویان بهزیستی آسیب دیده از سیل

با توجه به فرا رسیدن فصل تابستان و افزایش کم سابقه دمای هوا, سازمان بهزیستی کشور پویش تهیه وسایل سرمایشی برای مددجویان آسیب دیده از سیل را برگزار می نماید. در این پویش در نظر است 3600 یخچال و 3500 کولر گازی برای مددجویان تهیه گردد. نیکوکاران می توانند برای شرکت در این پویش از طریق گزینه "حمایت می کنم" اقدام نمایند. #هوای هم رو داشته باشیم

کل مبلغ پروژه
200,000,000,000 ریال

کل مبلغ حمایت شده
12,022,554,006 ریال

درصد پیشرفت پروژه 6درصد

تعداد روز باقی مانده
9 روز

تعداد حمایت کنندگان از پروژه
6,584 حمایت