پویش #مهر پایان ندارد

با توجه به فرا رسیدن مهر ماه و فصل بازگشایی مدارس خیلی از خانواده ها در تب و تاب تهیه لوازم التحریر و نوشت افزار برای فرزندان خود هستند. اما هستند خانواده هایی که توانایی تهیه این وسایل را برای فرزندان خود ندارند و در این روز ها شرمنده کودکان خود هستند. هزینه چند دفتر یا یک جعبه مداد رنگی شاید برای خیلی از ما ناچیز باشد اما این مبلغ اندک می تواند لبخند شادی را بر لبان یک کودک بنشاند. پس بیاییم به شکرانه توانایی خود برای تامین هزینه های تحصیل فرزندانمان بخش کوچکی از هزینه های تحصیل کودکان نیازمند را با شرکت در پویش #مشق مهر تامین نماییم.

کل مبلغ پروژه
20,000,000,000 ریال

کل مبلغ حمایت شده
15,193,088,000 ریال

درصد پیشرفت پروژه 76 درصد

تعداد روز باقی مانده
0 روز

تعداد حمایت کنندگان از پروژه
125,888 حمایت